SETKÁNÍ EKOTÝMU 5.2.2020

Tentokrát na nás čekalo skutečně hodně práce, neboť se bylo potřeba domluvit na dalších krocích naší spolupráce. A aby nám to šlo v tomto chřipkovém období bez únavových syndromů, donesli jsme každý nějakou „vitamínovou bombu“ na stůl. Od mrkvičky, semínek, úžasné pomazánky z červené řepy až po naprosto chuťově výjimečné kakaové boby, které na tváři každého chutnajícího vytvořily grimasu nepopsatelných tvarů.

Po již tradičním rozdělení rolí jsme se vrhli na první úkol. Vymysleli jsme společně Pravidla našeho Ekotýmu, aby se v něm všichni členové cítili dobře a nikdy se nebáli vyjádřit svůj názor – včetně dětí. Paní učitelky nám hned poté přiblížily úspěchy spojené s Česko – španělským přátelstvím, což nás velmi potěšilo. Komunikace se zahraničím se rozjela a my se můžeme jen těšit, co dalšího nám přinese.

Velkým přínosem pro nás byly informace, které vyplynuly z návštěvy koordinátorky Ekoškoly olomouckého kraje, paní Rulíkové. Jejich hlavním poselstvím byl důraz na co největší zapojení dětí a jejich rodičů do chodu naší Ekoškolky, z čehož jsme si vzali ponaučení hned při dalším rozdělování úkolů a vytváření Plánu činností vycházejícího z předešlé Analýzy na téma ODPADY. Každý z nás se bude snažit splnit úkol, který si vybral a který souvisí s tímto hlavním tématem. Já například s holkami vyrazím po krásách našeho sídliště a provedu průzkum odpadkových košů na tříděný odpad zde na Struhlovsku a blízkém okolí.

Domluvili jsme se také na zopakování velmi úspěšné akce z minulého roku „Ukliďme Struhlovsko nejen s naším Ekotýmem“ a stanovili jsme si termín na 22. dubna 2020.

Všichni se už těšíme na další setkání, na kterém si řekneme, jak jsme dokázali splnit naše úkoly a posunout tak naši školku zase o krok dopředu ve snaze uspět v budoucnu i v soutěži o Zelenou vlajku.

 

Za Ekotým napsala maminka od Elenky a Leonky.

 

PROGRAM SCHŮZKY:

 

Rozdělení rolí:

 • Zapisovatel: maminka Leonky
 • Malíři: Borisek, Jůlinka P.
 • Fotografové: Leonka, Magdalénka
 
 • Vytvoření Pravidel Ekotýmu
 • Česko - španělské přátelství
 • Poznatky z návštěvy korordinátorky Ekoškoly olomouckého kraje
 • Ukázka nově vytvořeného Ekokodexu
 • Zhodnocení Analýzy na téma ODPADY
 • Vytvoření Plánu činnosti
 • Příprava akce "Ukliďme Struhlovsko nejden s naším Ekotýmem" 22.4.2020
 • Výtvarné ztvárnění 7 kroků Ekoškoly

SETKÁNÍ EKOTÝMU 5.2.2020

/album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1041-jpg/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1046-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1047-jpg/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1049-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1050-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1051-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1052-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1053-jpg/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-1054-jpg/ /album/setkani-ekotymu-5-2-2020/img-8673-jpg1/