VYUŽÍVÁME ZNOVU ODPADY, JAKÝM ZPŮSOBEM?

VYUŽÍVÁME ZNOVU ODPADY, JAKÝM ZPŮSOBEM?

/album/vyuzivame-znovu-odpady-jakym-zpusobem/img-0921-jpg/ /album/vyuzivame-znovu-odpady-jakym-zpusobem/img-0922-jpg1/ /album/vyuzivame-znovu-odpady-jakym-zpusobem/img-0939-jpg/ /album/vyuzivame-znovu-odpady-jakym-zpusobem/img-0940-jpg/

JAK VYUŽÍVÁME V MŠ PAPÍRY NA KRESLENÍ?

V měsíci únoru jsme hledali odpovědi na otázku „Jak využíváme v MŠ papíry na kreslení“.

Nejprve jsme si společně pověděli, kde se papír bere, z čeho se vyrábí. Díky obrázkům jsme pochopili, jak dlouhý to proces je, než vznikne. Prohlíželi jsme si obrázky od zpracování dřeva až po papírenské stroje, kde se vzniklý papír rozřezává na archy a poté putuje do obchodů. Všimli jsme si toho, jak obrovská je to zátěž pro přírodu, že díky těžbě dřeva postupně mizí domovy zvířátek, ztrácí se rostlinky. Přemýšleli jsme, jak i my můžeme alespoň malinkou troškou přispět k tomu, abychom přírodu neničili. Postupně jsme došli k tomu, že můžeme využít papír recyklovaný. Z minulých her na detektivy známe cestu, jak recyklovaný papír vzniká. Nejprve jsme si ukázali rozdíly mezi klasickým bílým a recyklovaným papírem. Liší se od sebe nejen barvou, ale také hrubostí. Poté jsme si prošli celou školku a zjistili, že recyklovaný papír téměř vůbec nepoužíváme. Nenašli jsme jej v místnosti s kopírkou, na nástěnkách a ani v naší třídě, tam jen v minimálním množství. Jak tedy šetříme papírem? Na naše výtvarné hrátky využíváme papír z jedné strany popsaný, tiskneme 2 omalovánky na jednu stranu papíru. Zjistili jsme, že neefektivně využíváme papír na grafomotorické cviky a pracovní listy. Samozřejmě se to budeme snažit brzy napravit a budeme tisknout oboustranně. Nakonec jsme ve školce hledali předměty z recyklovaného papíru, které nadále využíváme. Jsou to nejrůznější sáčky, krabice a krabičky, toaletní papír, ubrousky. Z nich vytváříme moc pěkné výrobky, kterými zdobíme naši školku.

S naším Ekotýmem budeme hledat odpovědi, za jakých podmínek  by bylo možné pořídit recyklovaný papír do naší mateřské školy.

JAK VYUŽÍVÁME V MŠ PAPÍRY NA KRESLENÍ?

/album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0941-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0944-jpg1/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0946-jpg1/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0949-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0950-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0955-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0957-jpg1/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0958-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0960-jpg2/ /album/jak-vyuzivame-v-ms-papiry-na-kresleni/img-0962-jpg2/

VÍME, KDE JSOU VELKÉ VENKOVNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OKOLÍ MŠ.

JAK V MŠ ODPAD PUTUJE DO VELKÝCH KONTEJNERŮ.              

Otázkou na téma tříděný odpad se s dětmi zabýváme od začátku školního roku. Děti jsou velmi šikovné a už zjistily, jaký druh opadu třídíme, jestli jsou popelnice, kontejnery pro ně srozumitelným způsobem označeny a kde všude máme koše, kontejnery na tříděný odpad. Tyto nelehké otázky pro nás připravili členové Ekotýmu.

V pátek 27.1.2020 jsme se s dětmi začali zabývat otázkou, zda víme, kde jsou velké venkovní kontejnery na tříděný odpad v okolí MŠ a jak do nich odpad putuje. S dětmi jsme si zopakovali typy košů a popelnic. Na začátku našeho pátrání jsem všem položila otázku, kam vysypeme plnou tašku nepotřebných použitých papírů, která se nám nahromadila ve třídě. Všichni jsme začali hledat a pátrat v prostorách naší školky. Což nebyla pro děti žádná námaha. Prohledali jsme přípravnu, chodby, šatny a nakonec jsme našli velkou popelnici přímo u vchodu do MŠ. Společnými silami jsme plnou tašku papíru vysypali. Zde jsem dětem znovu položila otázku: „Kde plnou popelnici vysypeme?“V tomto okamžiku děti neznaly odpověď. Pomohla jsem jim nápovědou, že musí hledat ještě větší popelnici. Tu, ale v naší školce asi nenajdeme. V tuto chvíli nastalo skutečné pátrání. Během naší cesty, kdy jsme nesli plnou menší popelnici, jsme nacházeli různé kontejnery a odpadkové koše, ale žádný nebyl modře označený a větší než je ten náš. Na první kontejner, který odpovídal naším představám, jsme narazili před budovou ZŠ Struhlovsko. V tuto chvíli ještě děti netušily, že je to náš poslední objev. Během našeho pátrání jsme do některých popelnic i nahlédli, abychom věděli, zda lidé třídí odpad správně.

 Na konci našeho putování jsme zhodnotili, že jsme našli jen jedno sběrné místo na tříděný odpad. Což je velmi málo!!!

VÍME, KDE JSOU VELKÉ VENKOVNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OKOLÍ MŠ. JAK V MŠ ODPAD PUTUJE DO VELKÝCH KONTEJNERŮ.

/album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0920-jpg1/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0923-jpg1/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0924-jpg3/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0925-jpg1/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0926-jpg2/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0927-jpg1/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0928-jpg2/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0929-jpg2/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0933-jpg2/ /album/vime-kde-jsou-velke-venkovni-kontejnery-na-trideny-odpad-v-okoli-ms-jak-v-ms-odpad-putuje-do-velkych-kontejneru/img-0934-jpg3/

MÁME VE ŠKOLCE KOŠE, NA TŘÍDĚNÝ ODPAD OZNAČENY TAK, ABY TOMU VŠICHNI ROZUMĚLI?

Ve středu jsme si společně zopakovali, jak správně třídit odpad. Nad barevnými obrázky, jednotlivých druhů odpadu jsme si povídali, z jakého materiálu je vyroben, do jaké popelnice patří. Všechny děti správně odpadky roztřídily. Poté jsme si hráli pexeso na téma ODPADY. Díky obrázkům na interaktivní tabuli, jsme si ještě jednou vše společně zopakovali a zahráli si hru „Co kam patří“. Díky radostné zimní písni „Zima, zima“ byla naše hra veselejší a my si museli dávat velký pozor, abychom splnili zadané instrukce.

Zkontrolovali jsme naše boxy na tříděný odpad ve třídě a v šatně, zjistili jsme, že někde popisky nebo obrázky zcela chybí. „Jak poradíme někomu, kdo neví, jak se správně třídí odpad, kam má odpadek dát?“ „No přeci nakreslíme obrázky na boxy, kde chybí.“

MÁME VE ŠKOLCE KOŠE, NA TŘÍDĚNÝ ODPAD OZNAČENÝ TAK, ABY TOMU VŠICHNI ROZUMĚLI?

/album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0733-jpg2/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0734-jpg2/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0735-jpg1/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0736-jpg1/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0737-jpg1/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0739-jpg1/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0740-jpg1/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0741-jpg2/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0742-jpg3/ /album/mame-ve-skolce-kose-na-trideny-odpad-oznaceny-tak-aby-tomu-vsichni-rozumeli/img-0746-jpg1/

TŘÍDÍME VE ŠKOLCE ODPAD????

Na tuto nelehkou otázku jsme se rozhodli s dětmi v naší školce odpovědět v rámci našeho projektu. Celé naše pátrání a zjišťování začalo přeplněným košem různým odpadem. S dětmi jsme začali třídit a poznávat o jaký druh odpadku jde. Pověděli jsme si, do jakých kontejnerů a popelnic odpadky patří a jakou barvou se označují. Ukázali jsme si na interaktivní tabuli také sběrné kontejnery na žárovky, textil, baterie a elektrozařízení. Když dětem bylo jasné, že plasty patří do žlutého kontejneru, papír do modrého a sklo do zeleného, mohla naše velká pátrací akce začít.

Náš úkol byl jednoznačný. Vypátrat, jaké druhy odpadu třídíme, kde všude máme v MŠ kontejnery a koše na tříděný odpad. Prohledali jsme celou naší mateřskou školku, počínaje naší třídou „Kvíteček“. V každé třídě nás mile přivítali a ukázali nám, kde mají odpadkové koše a jaký odpad třídí. Prošli jsme chodby, šatny, lehárny, kuchyňku a nezapomněli jsme ani na místnost, kde mají své pomůcky a nářadí paní uklízečky.

Na konci našeho hledání jsme byli mile překvapeni. V každé třídě mají kontejnery na tříděný odpad. Celá školka je vybavena spoustou košů na směsný odpad. Dokonce jsme našli jeden kontejner na baterie. S dětmi jsme si popovídali o důležitosti třídění odpadků, abychom věděli, že třídění je velmi důležité. Zemi máme jenom jednu a musíme se o ni starat. Záleží nám na tom, v jakém prostředí žijeme.

TŘÍDÍME VE ŠKOLCE ODPAD????

/album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0221-jpg2/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0222-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0223-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0224-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0225-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0226-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0227-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0228-jpg1/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0229-1-jpg/ /album/tridime-ve-skolce-odpad/img-0229-jpg1/