ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V tomto školním roce dokončíme téma ODPADY a budeme se věnovat  novému tématu VODA .
 
Náš Ekotým se skládá ze zaměstanců MŠ, dětí ze všech tříd a jejich rodičů.