SETKÁNÍ EKOTÝMU 17.10.2019

 

Ve čtvrtek 17. 10.2019 proběhlo prvotní setkání Ekotýmu mateřské školy Klíček. Díky krásnému, slunnému a teplému počasí se setkání uskutečnilo na venkovní zahradě.  Nejdříve jsme se všichni uvítali a představili. S příjemnou náladou nám byl obeznámen program. Rozdělili jsme funkce mezi rodiče i naše děti.

My dospělí hledali návrhy a varianty jak ušetřit školce penízky a použít jinak již recyklované  věci. Mezi našimi myšlenkovými pochody, děti hrály hru - Sbíraly odpady po zahradě a správně je házeli do třízeného dopadu.

Nápady dospělých:

 • Nakupovat ve větším balení (jídelna, úklid)
 • Využití již potištěných papíru
 • Hledaní varianty balení svačinek (papírový sáček, krabička, vakuované)
 • Malování a psaní na mazací folie
 • Pokusit se zajistit ke školce popelnice na tříděný odpad

Hned začátkem školného roku se školka zapojila do sbírky plyšáků pro děti z dětských domovů. Mělo to velký úspěch. Proto jsme jednohlasně souhlasili o zapojení se do druhé sbírky - oblečení a hraček pro již zmíněné dětské domovy.

Po debatě jsme se všichni uchopili zahradního nářadí – hrábě, smetáky, kolečka, kyblíky a protáhli své těla. Shrabali jsme podzimně zbavené listí a zbavili chodníky spadaného jehličí.  Děti si vyčistili pískoviště od lístků a shrabané hromádky odnášely na kompost.

Po příjemné práci plné radosti a smíchu jsme se odměnili dobrotami ze sezónních surovin (koláče, pomazánky, pečená zelenina, ovoce a jiné)

Vždy tyto setkání rychle utečou a ani se nám nechce rozprchnout do svých domovů. Již za bránou se těšíme na další setkání.

Za tento strávený a příjemný čas děkuji paní učitelkám v Ekotýmu, rodičům a dětem

                                                        Za Ekotým zapisovatel - maminka Aničky

 

 

OTÁZKY, KTERÉ JSME SPOLEČNĚ VYMYSLELI NA TÉMA ODPADY, SPOLEČNĚ S DĚTMI NA NĚ BUDEME HLEDAT ODPOVĚDI:

JAK VYUŽÍVÁME V MŠ PAPÍRY NA KRESLENÍ?

 • Tiskneme oboustranně?
 • Využíváme recyklovaný papír?
 • Máme možnost někde získat méně kvalitní papír na kreslení?
 •  Využíváme fólie na grafomotorické cviky místo papíru?

 

NAKUPUJE ŠKOLKA VE VĚTŠÍCH BALENÍCH?

 • Jídelna – Je možnost nějak nahradit igelitové sáčky, ve kterých děti dostávají svačinku, když jdou po obědě domů?

          -  Musí být na odpolední svačinku jogurty, ovocné saláty, přesnídávka – děti, které jdou po obědě domů svačinu dostávají v plastovém kelímku?

 • Pan školník – Jaké čistící prostředky používají ve školce paní uklízečky?

                  - Kde se čistící prostředky nakupují?

 

TŘÍDÍME VE ŠKOLCE ODPAD?

 • Jaké druhy odpadu třídíme?
 • Kde všude máme ve školce kontejnery, koše na tříděný odpad?
 • Jsou koše na tříděny odpad označeny tak, aby jim děti rozuměly?
 • Využíváme znovu odpady, jakým způsobem?
 • Víme, kde jsou velké venkovní kontejnery na tříděný odpad v okolí MŠ?
 • Co se dále děje s odpadem když jsou kontejnery na tříděný odpad vyvezeny?
 • Můžeme ve školce sbírat i jiné druhy odpadu? Máme na to vhodné prostory….

 

 

 

 

SETKÁNÍ EKOTÝMU 17.10.2019

/album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0069-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0109-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0112-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0116-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0121-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0126-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0127-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0128-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0131-jpg/ /album/setkani-ekotymu-17-10-2019/img-0138-jpg2/