V tomto školním roce budeme jsme si zvolili nové téma - ODPADY. Zaměříme se nejen na budovu MŠ, ale také na naše nejbližší okolí.
 
Náš Ekotým se skládá ze zaměstanců MŠ, dětí ze všech tříd a jejich rodičů.