IV. - SLUNEČNICE

BRZY BUDOU VÁNOCE

18.12.2020 13:25
S podzimem jsme se rozloučili návštěvou arboreta při SLŠ. Ověřili jsme si získané vědomosti o lese a životě v něm. Záplavu květů a věnců jsme obdivovali při návštěvě městského hřbitova a připomněli význam svátku „Dušiček“. Přestože Mikuláš se svou družinou nemohl do školky dorazit osobně,...

ADVENT

18.12.2020 13:19
Adventní vycházka do města Ve čtvrtek jsme se s dětmi vypravili do města podívat se na vánoční výzdobu města, ulic, obchodů a  adventní vazby v květinářství. Na náměstí jsme pozorovali instalaci dřevěného betlému a prohlédli si ozdobený vánoční strom. Při cestě zpět do školky jsme napsali...

MÁ VLAST

19.11.2020 12:42
Má vlast – republika slaví svůj svátek PowerPointovou prezentací jsme zahájili týden oslav svátku naší republiky. Děti se seznámily se všemi státními symboly, zanotovali jsme si státní hymnu, přečetli jsme si poutavé příběhy z knihy Staré pověsti české,  které se vztahují ke vzniku naší...

LOUČÍME SE S PODZIMEM

19.11.2020 12:29
Při vycházce do parku v Hranicích měli děti možnost pozorovat v přirozených situacích podzimní přírodu, která se mění a chystá k zimnímu spánku. Vytvářely si povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Určovali jsme listnaté a jehličnaté stromy. Jmenovali známé stromy podle listů, nebo...

POVODEŇ

20.10.2020 11:29
Zvýšený tok řeky Bečvy Ve čtvrtek jsme využili mimořádnou situaci v Hranicích a to rozvodněnou řeku Bečvu. Vydali jsme se s dětmi pozorovat tento přírodní úkaz. Děti zaujalo výrazné zvýšení toku řeky, její síla a zakalení vody. U jezu mohly pozorovat, jak si rozbouřená voda umí pohrávat s kmeny...

DIVADLO V MŠ

01.10.2020 12:41
Houbařská pohádka Do školky zavítalo loutkové divadélko s pohádkou o houbách. Pohádka nám navodila podzimní atmosféru, seznámila s různými druhy hub a upozornila na nebezpečí těch jedovatých. Dále dětem připomněla, jak se v lese správně chovat. Děti spolupracovaly s herci, učily se slovně reagovat,...

ZOO

01.10.2020 12:40
Výlet do ZOO Lěšná. Spontánní sociální učení na principu přirozené nápodoby. Probouzet u dětí zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, poznávat, přemýšlet a porozumět sobě i svému okolí.

DEN BEZ AUT

01.10.2020 12:39
Den bez aut K utužení našich nových přátelských vztahů jsme využili i akci pořádanou na hranickém náměstí s názvem Den bez aut. Děti si vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit, které pro ně byly připraveny. K posílení kolektivního ducha si společně vyzkoušely poskládat velkoformátové...

HURÁ DO ŠKOLKY

01.10.2020 12:38
Hurá, mateřská škola nás volá!   Kamarád, kamarád, to je ten, co má Tě rád. Pomůže Ti, poradí, někdy Tě i pohladí. Jsme tu všichni kamarádi, protože se máme rádi.   Přátelství mezi kamarády jsme si upevnili prostřednictvím skupinových seznamovacích her. Děti se učily základním...

ZÁŘÍ

01.10.2020 12:37
Po prázdninách ve školce Hurá jsme opět ve školce! Seznamujeme se s prostory třídy a hračkami, učíme se pravidla třídy, navazujeme kontakty s kamarády, jsme ohleduplní, přátelští a umíme si pomáhat. Zdravíme paní učitelky i zaměstnance ZŠ a MŠ při příchodu i odchodu ze školky. S rodiči se umíme...