POVODEŇ

20.10.2020 11:29

Zvýšený tok řeky Bečvy

Ve čtvrtek jsme využili mimořádnou situaci v Hranicích a to rozvodněnou řeku Bečvu. Vydali jsme se s dětmi pozorovat tento přírodní úkaz. Děti zaujalo výrazné zvýšení toku řeky, její síla a zakalení vody. U jezu mohly pozorovat, jak si rozbouřená voda umí pohrávat s kmeny stromů, nebo větvemi. Zjistili jsme, že voda není němá, že šplouchá, šumí, bublá, hučí….Při zpáteční cestě jsme se zastavili i u soutoku potoků Veličky a Ludiny. S dětmi jsme si také popovídali o bezpečném chování při těchto mimořádných situacích.

Zpět