LOUČÍME SE S PODZIMEM

19.11.2020 12:29

Při vycházce do parku v Hranicích měli děti možnost pozorovat v přirozených situacích podzimní přírodu, která se mění a chystá k zimnímu spánku. Vytvářely si povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Určovali jsme listnaté a jehličnaté stromy. Jmenovali známé stromy podle listů, nebo jehličí. Sbírali jejich plody, které jsme porovnávali podle velikosti. Velkým přínosem bylo pozorování přírodního jevu- mlhy. Na cestě zpět do školky nás překvapil ježeček „ Funílek“, kterého jsme si ve školce vyrobili ze dřeva a hřebíčků. Otlučené prstíčky nás bolí ještě teď :-). Vycházka byla velmi poučná pro zopakování celého podzimního bloku.

Zpět