STRAVNÉ

 

  • stravné musí být uhrazeno buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny (poslední týden v měsíci), nebo povolením k inkasnímu způsobu platby (vždy okolo 15 dne v měsíci)
  • odhlášení obědu minimálně jeden den předem
  • jestliže je dítě nemocné, je nutné stravu odhlásit do 8:00 hod. daného dne své kmenové učitelce, i ve školní jídelně ZŠ, jinak mu bude denní strava nahlášena

Aktuální jídelníček (po kliknutí)

 

Ceny jídel ve věkových kategoriích 3-6 let 7 let  
Přesnídávka 7,- Kč   8,- Kč
Oběd 16,- Kč 19,- Kč
Svačinka 7,- Kč 8,- Kč

 

Provozní doba jídelny

  • 7.00 - 8.00       - prodej nebo odhláška obědů
  • 11.00 - 14.15    - výdej obědů

 

další informace na  adrese  www.stru.hranet.cz.