REŽIM DNE

Hodiny Činnost
6:00 – 8:30
otevírání nového dne, hry, zájmové a 
individuální činnosti, pohybové chvilky
8:30 – 9:00
hygiena, dopolední svačina
9:00 – 9:30
zájmové a řízené činnosti
9:30 – 11:30
příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:15
oběd, hygiena
12:15 – 14:15
odpolední odpočinek, náhradní klidové činnosti
14:15 – 14:45
hygiena, odpolední svačina
14:45 – 16:00
odpolední činnosti, hry, zájmové dílny,
uzavření dne