PLÁN AKCÍ

 

V naší mateřské škole probíhá jedenkrát týdně logopedické cvičení pod odborným vedením kvalifikovaného logopeda. Zde jsou děti zařazovány podle nutnosti logopedické nápravy a věku, tzn. přednostně jsou zapsány děti v předposledním a posledním roce docházky do MŠ, aby byla náprava realizována v dostatečném předstihu.

V průběhu roku jsou organizovány v sezónních blocích za účasti kvalifikovaných trenérů a pedagogických pracovnic MŠ kurzy plavání v hranické plovárně /podzim, zima/, a také lyžařský kurz v Heiparku v Tošovicích.

Během celého školního roku jsou pro děti připravena různá divadelní představení. 1x ročně jezdíme do loutkového divadla v Ostravě, čímž děti vedeme ke vnímání kulturních hodnot.

Tyto aktivity doplňuje celá řada akcí nejen pro děti, ale i rodiče:

 • Podzimní zahrada
 • Návštěva Polesí Valšovice, VLS Potštát
 • Podzimní akce pro děti a rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční tvoření
 • Maškarní karneval
 • Návštěva knihovny
 • Jarní tvoření s rodiči a dětmi
 • Den otevřených dveří
 • Zápis dětí do mateřské školy
 • Divadelní představení v Ostravě
 • Úklidová akce s Ekotýmem
 • Besídka ke Dni matek
 • Oslava svátku Dne dětí – Pohádková zahrada
 • Výtvarné výstavy v M+M Galerii
 • „Škola v přírodě“- pro předškoláky
 • Pasování školáčků
 • Akce, výlety, exkurze s environmentální tématikou