PLÁN AKCÍ

 

V naší mateřské škole probíhá jedenkrát týdně logopedické cvičení pod odborným vedením kvalifikovaného logopeda. Zde jsou děti zařazovány podle nutnosti logopedické nápravy a věku, tzn. přednostně jsou zapsány děti v předposledním a posledním roce docházky do MŠ, aby byla náprava realizována v dostatečném předstihu.

Starší děti si po dohodě s rodiči a učitelkou volí z pestré nabídky zájmových kroužků (Angličtina, Mažoretky, Sportovní kroužek, Tanečně hudební atd.). Činnost v zájmových kroužcích je zahájena měsícem říjen a končí v květnu.

V průběhu roku jsou organizovány v sezónních blocích za účasti kvalifikovaných trenérů a pedagogických pracovnic MŠ kurzy plavání v hranické plovárně (podzim, zima).

Během celého školního roku jsou pro děti připravena různá divadelní představení. 1x ročně jezdíme do loutkového divadla v Ostravě, čímž děti vedeme ke vnímání kulturních hodnot.

Tyto aktivity doplňuje celá řada akcí nejen pro děti, ale i rodiče:

 • Podzimní slavnost
 • Návštěva Polesí Valšovice
 • Divadelní představení v Ostravě
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Návštěva knihovny
 • Jarní tvoření s rodiči a dětmi
 • Den otevřených dveří
 • Zápis dětí do mateřské školy
 • Besídka ke Dni matek
 • Oslava svátku Dne dětí – Pohádková zahrada
 • Výtvarné výstavy v M+M Galerii, cukrárně „Kočka“, ve dvoraně zámku…
 • „Škola v přírodě“- pro předškoláky
 • Pasování školáčků