IV. SLUNEČNICE

BESKYDY

21.06.2019 12:51
Z Pusteven až na Radhošť. Mít povědomí o místu, ve kterém žiji, pěstovat v dětech lásku k vlasti. Poznávání pohoří Beskyd,     míst, která  jsou opředena mnoha  pověstmi.  Opakování známých písní z Valašska. Zakončení celoročního projektu ...

BESÍDKA PRO MAMINKY

21.06.2019 12:50
 Besídka k svátku všech maminek netradičně v přírodě na Střelnici u Zbranků.    Milé odpoledne strávené v příjemném prostředí s písničkou, básničkou u táborového ohně. Poděkování majitelům zařízení za pěkně připravený areál, posečenou trávu a úžasný táborák.

PROFESE

21.06.2019 12:50
Seznámení s profesemi – fotografa,hodináře, švadleny… .

POZNÁVÁME SVÉ OKOLÍ

21.06.2019 12:49
Poznávám své okolí,svůj domov. Na pozvání rodiny Zádrapové,  jsme prožili pěkné dopoledne v campu pod Hůrkou. Pravá malinovka, sladká zmrzlina, fotbal a hry na průlezkách dětem zpestřily pobyt v mateřince. Děkujeme.

ZÁMEK LEŠNÁ

21.06.2019 12:49
Setkání s princeznou na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

DEN ZEMĚ

21.06.2019 12:48
Oslava svátku Země ve Zbrašovských aragonitových jeskyních.     Vycházka do podzemí, povídání o prvních objevitelích  jeskyně, hledání otvoru kde se do jeskyně dostali, ochutnávka minerálky, lázeňských oplatků, hry  na školní zahradě Zbrašovské školky.

HODY,HODY

23.04.2019 12:43
Hody, hody, doprovody- dejte vejce malovaný. Návrat k tradicím- poděkování rodičům za přípravu skořápek, cibulového listí i vynošených punčoch na velikonoční tvoření. Paní Dvořákové za výborné,  upečené  beránky. Mňam.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

23.04.2019 12:42
Příjemné, tvořivé odpoledne prožili rodiče se svými dětmi  v mateřince na Struhlovsku. Vyrábění slepic z keramické hlíny probíhalo v milé, klidné a radostné atmosféře. Výsledkem  je zdařilá velikonoční dekorace.  Pěkné  svátky jara všem, přejí učitelky i děti ze...

ZA KULTUROU

23.04.2019 12:41
Poděkování učitelům i dětem ZUŠ za velmi pěkné dopoledne plné hudby, zpěvu i tance ve valašském duchu. Zážitkem pro děti byl výlet do divadla ve Zlíně.

JARO JE TADY

23.04.2019 12:40
 Poznávání jarní přírody, seznamování s některými druhy prvních jarních květin, zakládání zahrádky v prostorách školní zahrady. Hry v zahradnictví, tvoření koláže na téma jaro. Výroba slepic z keramické hlíny, učit se znát domácí zvířata  a jejich mláďata. Jarní...