IV. SLUNEČNICE

HODY,HODY

23.04.2019 12:43
Hody, hody, doprovody- dejte vejce malovaný. Návrat k tradicím- poděkování rodičům za přípravu skořápek, cibulového listí i vynošených punčoch na velikonoční tvoření. Paní Dvořákové za výborné,  upečené  beránky. Mňam.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

23.04.2019 12:42
Příjemné, tvořivé odpoledne prožili rodiče se svými dětmi  v mateřince na Struhlovsku. Vyrábění slepic z keramické hlíny probíhalo v milé, klidné a radostné atmosféře. Výsledkem  je zdařilá velikonoční dekorace.  Pěkné  svátky jara všem, přejí učitelky i děti ze...

ZA KULTUROU

23.04.2019 12:41
Poděkování učitelům i dětem ZUŠ za velmi pěkné dopoledne plné hudby, zpěvu i tance ve valašském duchu. Zážitkem pro děti byl výlet do divadla ve Zlíně.

JARO JE TADY

23.04.2019 12:40
 Poznávání jarní přírody, seznamování s některými druhy prvních jarních květin, zakládání zahrádky v prostorách školní zahrady. Hry v zahradnictví, tvoření koláže na téma jaro. Výroba slepic z keramické hlíny, učit se znát domácí zvířata  a jejich mláďata. Jarní...

PŘEDJAŘÍ

21.03.2019 12:13
Březen=  měsíc knihy - hry na knihovnu, ilustrátory, četba na pokračování -staré ruské pohádky, prohlížení encyklopedii, atlasů, knih o fauně i flóře. Návštěva nově zrekonstruované knihovny.  Práce s knihou Heleny Lysické – Z hradů zámků a tvrzí. Putování po stopách hradního...

MASOPUST

12.03.2019 12:58
Masopustní veselice. Dopoledne plné her, veselení, soutěží a reje masek. Poděkování paním kuchařkám za výborný masopustní oběd.

KULTURA

12.03.2019 12:57
Nezapomínáme ani na kulturu. Návštěva výstavy panenek na staré radnici. Divadelní představení v Klíčku.

POZNÁVÁM SVÉ TĚLO

12.03.2019 12:56
Poznávám své tělo, učím se být zdravý. Poděkování paní doktorce Novákové za vlídné přijetí ve své ordinaci a za trpělivost při odpovídání na všetečné dotazy dětí.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

12.03.2019 12:55
Zima a zimní radovánky na sněhu a se sněhem. Lyžařský výcvik v Tošovicích. Jízda na bobech a stavění sněhuláků v atriu školy.

ČAS ADVENTU

09.01.2019 06:07
    Na začátku měsíce prosince jsme navštívili Galerii M+M a načerpali jsme zde inspiraci do další práce.    Děti si velmi užily týden s Mikulášskou družinou.  Dověděly se, kdo to vlastně byl Mikuláš, poděkování pracovníkům Městské policie za velmi pěkné dopoledne...