III. HVĚZDIČKY

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

14.11.2018 06:10
  nácvik slavnostního pochodu při hudbě poslech hudební skladby Vltava, státní hymny seznámení dětí, jak se chováme při poslechu státní hymny jaký je náš národní strom a informace o něm vycházka do Galašovy ulice k 150 leté lípě otiskování listů lípy, vystřižení a nalepení „strom...

LESNÍ PEDAGOGIKA

09.11.2018 12:43
V úterý  6.11. nás navštívil pan lesník z Potštátu. Rozdal dětem krásné zelené a žluté myslivecké klobouky a zeptal se dětí jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a může–li být  jeden člověk  lesníkem i myslivcem. Dále se děti pokoušely najít rozdíly mezi obrázky myslivce...

SPOLUPRÁCE S ZUŠ

09.11.2018 12:37
Tentokrát nás přišli navštívit učitelé a jejich žáci z ZUŠ. Páni účitelé nám představili své hudební nástroje (housle a violu) a za jejich doprovodu jsme si společně zazpívali některé lidové písně.Pak nám představili akordeon a nejvíce se nám líbil keybord, na který jsme si společně zahráli. Na...

BRAMBORAČKA

09.11.2018 12:36
Na podzim jsme s dětmi vykopali brambory, bylo jich asi tolik, co jsme zasadili!!! Na brambory nebyl dobrý rok, bylo hodně sucho. Ale neodradilo nás to a na bramboračku to stačilo – původní záměr ale byly pečené brambory v popelu, aby si děti vychutnaly to, co kdysi chutnalo jejich...

MOŠTUJEME

09.11.2018 12:28
V týdnu od 1.10. jsme si povídali o ovoci, přečetli jsme si pohádku "O jabloňce", porovnávali velikost, tvar a počet ovoce. Ve středu 3.10. jsme navštívili místní moštárnu. Měli jsme možnost vidět, jak se jablka musí připravit před samotným moštováním, pak že se našrotují a dají do velkého lisu a...