TŘÍDNÍ PROJEKT

„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

 

Projekt je určen dětem od 5 do 7 let věku. Jeho cílem je podpořit zájem o aktivní sportování, ale taky vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění  úkolu jak u jednotlivce, tak ve skupině. Není našim záměrem, aby děti vzájemně soutěžily, protože nechceme vyvolávat stresující situaci pro méně zdatné děti. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnilo vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládnout jednotlivé úkoly.

 

ŘÍJEN

/album/rijen6/img-9459-jpg/ /album/rijen6/img-9460-jpg1/ /album/rijen6/img-9466-jpg1/ /album/rijen6/img-9467-jpg2/ /album/rijen6/img-9474-jpg/ /album/rijen6/img-9476-jpg1/ /album/rijen6/img-9477-jpg2/