ZÁŘÍ

01.10.2020 12:37

Po prázdninách ve školce

Hurá jsme opět ve školce! Seznamujeme se s prostory třídy a hračkami, učíme se pravidla třídy, navazujeme kontakty s kamarády, jsme ohleduplní, přátelští a umíme si pomáhat. Zdravíme paní učitelky i zaměstnance ZŠ a MŠ při příchodu i odchodu ze školky. S rodiči se umíme pěkně rozloučit a zároveň vesele přivítat. Jsme prima parta a ve Slunečnici se nám móóóc líbí.

Zpět