VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19

23.10.2020 10:08

Vážení rodiče.

Bohužel se potvrdil jeden případ výskytu onemocnění COVID-19 v naší mateřské škole, a to v budově MŠ Klíček.

Dětem a pedagogickým pracovníkům, kteří byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou, byla neprodleně po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na rodinné příslušníky. Z  důvodu karantény bude na 10 dní uzavřen provoz I. třídy "Kvítečka" a bude provedena důkladná dezinfekce a výměna lůžkovin.

V ostatních třídách MŠ Klíček zůstává provoz neomezen. Zákonní zástupci dětí, kterým byla nařízena karanténa, kontaktují svého dětského lékaře, který určí další postup a případně vystaví ošetřovné.

Děkujeme všem rodičům dětí v mateřské škole za pochopení, za odpovědný přístup při dodržování hygienických opatření a za vstřícnost při řešení vyvstalé situace.

Zaměstnanci MŠ Klíček


 
   
 

 

Zpět