DEN BEZ AUT

01.10.2020 12:39

Den bez aut

K utužení našich nových přátelských vztahů jsme využili i akci pořádanou na hranickém náměstí s názvem Den bez aut. Děti si vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit, které pro ně byly připraveny. K posílení kolektivního ducha si společně vyzkoušely poskládat velkoformátové puzzle, zajezdily si na koloběžkách, zkusily si hod na terč a seznámily se s pravidly třídění odpadu. Jako odměnu za svou šikovnost si z nabitého herního dne odnesly spoustu sladkostí a dárků. Při skupinové práci s dětmi v MŠ navazujeme na nabyté znalosti o pravidlech třídění odpadu.  Děti formou hry zkouší přidělovat jednotlivé typy odpadu do příslušných barevných popelnic.

Zpět