EKOŠKOLKA KROK ZA KROKEM

Sedm kroků - spíš tanec nežli chůze :o)

1.krok - EKOTÝM

 2. krok -ANALÝZA
 
 3.krok - PLÁN ČINNOSTÍ

 4.krok - SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
 
 5.krok - ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

 6.krok - INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

 7. krok - EKOKODEX 

  • PRVNÍ KROK - EKOTÝM


- Je to tým dětí a dospělých a je hnacím motorem na cestě k naplňování cílů programu EKOŠKOLA, protože získává a zpracovává nejen potřebné informace, ale i názory a představy dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ
- Ekotým se pravidelně schází, koordinuje činnosti a aktivity, dlouhodobě motivuje, vytváří podmínky pro prožitkové učení dětí v EV
- Každý v Ekotýmu má svou roli (zapisovatel, fotograf, kreslíř, kuchař, zalévač,...)
 

  • DRUHÝ KROK - ANALÝZA


- www.eko-skolky.cz (pracovní listy k tématům)
- vyberou se 2 témata(vzhledem k věku dětí nejprve se věnovat jednomu, potom druhému)
- silné a slabé stránky ztvárníme s dětmi pro ně přístupným způsobem, umí je vysvětlit svými slovy 

  • TŘETÍ KROK - PLÁN ČINNOSTÍ


- vycházíme z analýzy, hledáme řešení
 - zaměříme se na silné a slabé stránky, silné posilujeme
- určíme si cíle, kterých chceme dosáhnout
- rozepíšeme s dětmi cíle, kterých chceme dosáhnout (např. uděláme ovocný salát) 

  • ČTVRTÝ KROK - SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ


- pravidelným sledováním zjišťujeme, jak si vedeme v naplňování jednotlivých cílů
- postupně vedeme děti k rozvoji dovedností, posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů 

  • PÁTÝ KROK - ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE


- cílem EV je seznámit děti s tématy, dát jim dostatek času, aby děti rozuměly a chápaly souvislosti
- má dětem pomoci pochopit, proč se mají danému tématu věnovat 

  • ŠESTÝ KROK - INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE


- slouží k tomu, aby všichni věděli, co se u nás v EKOŠKOLCE děje
 - díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádání zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá MŠ, rodiče i širší veřejnost