VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

19.12.2020 16:22

Vážení rodiče,

bohužel se opět potvrdil jeden případ výskytu onemocnění COVID-19, tentokrát u jednoho z rodičů dítěte ze III. třídy "Hvězdičky" v naší mateřské škole.

III. třída "Hvězdičky" se nebude v pondělí 21.12. a úterý 22.12. spojovat s ostatními třídami a všechny děti ze všech tříd budou mít po celou dobu pobytu v MŠ roušku.

V ostatních třídách MŠ Klíček zůstává provoz neomezen, jen všechny děti budou mít roušku!!!

Děkujeme všem rodičům dětí v mateřské škole za pochopení, za odpovědný přístup při dodržování hygienických opatření a za vstřícnost při řešení vyvstalé situace.

                                                         Zaměstnanci MŠ Klíček

 

 

Zpět