CO SE U NÁS DĚLO V LEDNU

09.02.2020 17:08

V měsíci lednu jsme si pro děti připravily nejrůznější témata. Po Vánocích jsme se společně naučili se koledu „My tři králové“, povídali si o narození Ježíška a cestě tří mudrců, kteří za ním cestovali do dalekého města Betléma. Dozvěděli jsme spoustu věcí o Tříkrálové sbírce a proč je důležité pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují.

Další týdny jsme si povídali o zvířátkách v zimě. Zvířátka si hůře hledají potravu a my lidé jim můžeme pomoci. Ptáčkům na naší zahradě jsme vyrobili krmítka, kde jsme jim dali nejrůznější ptačí dobroty, dozvěděli jsme se více o životě ptáčků, kteří u nás přezimují, naučili se taneček o vrabečkovi a sýkorce, namalovali krásné krmítko s malým kosákem.  Naučili jsme se poznávat stopy různých zvířátek, dokážeme je poznat podle zvuků. Už víme, jak důležitou práci zastává pan myslivec v zimě a jak i my mu můžeme pomoct. Vyrobili jsme si krmelec s korytem a tam dali jen to, čím se zvířata krmí a co jim neuškodí. Naše znalosti o zvířatech nám velmi pěknými aktivitami rozšířila paní Klevarová z VLS Lipník nad Bečvou.

Poslední lednový týden jsme se více zaměřili na program Ekoškola. Z obrázků, které nakreslily děti, jsme společně vyrobili EKOKODEX SKŘÍTKA KLÍČKA, pravidla, kterými se ve školce řídíme, abychom byli šetrnější k přírodě. Každé „Kvítečko“ ví, co který obrázek znamená a pravidly se řídí a dodržuje je! Ukončili jsme Analýzu na téma odpady, hra na detektivy byla v měsíci lednu opravdu dobrodružná, leckdy jsme pátrali v třeskuté zimě venku.

A nyní všichni čekáme na sníh. Doufáme, že zemi konečně pokryje bílá peřina a my si budeme užívat sněhových radovánek.

 

Zpět