2. SETKÁNÍ EKOTÝMU

29.04.2016 09:35

V úterý 26.4. se konalo 2.setkání našeho EKOTÝMU. Sešli jsme se opět v 16 hodin odpoledne ve třídě Kvítečka. Všichni členové EKOTÝMU se seznámili s projektem " Velké ucho", do kterého je přihlášena naše MŠ a na kterém pracujeme celý měsíc duben s našimi dětmi. Rodiče nyní poznali naše dva skřítky Hlučňáčka a Ticháčka a vyzkoušeli si s námi všechny možné zvuky, kterých se projekt týká. Poznávali jsme například zvuky zvířat, hádali zvuky v místnosti se zavřenýma očima, vytleskávali rytmus podle afrického bubnu, zpívali podle zvonečků, hráli si na ZOO, statek a les, doprovázeli zpěv písně na Orffovy nástroje,kreslili abstrakci na téma příroda na skladbu A.Vivaldiho-Čtvero ročních dob, zesilovali a zeslabovali hlasy zvířat podle domluvených signálů. Poté jsme se navrátili k našemu letošnímu tématu "Jídlo" a provedli jsme společně analýzu, ukázali jsme si obrázky malých i velkých dětí se zdravými potravinami a došlo i k velmi milému překvapení. Všichni členové EKOTÝMU jsou také rození básníci - složili moc krásné, vtipné a trefné verše k našim pravidlům, která budeme společně dodržovat, takže nyní máme už i EKOKODEX. Znovu jsme se ujednotili na místech, kam bychom rádi podnikli výlet - Poruba(statek), Vysoká(Kozí hrádek), lesnické arboretum, hájovna-Střelnice, MiniZOO ve Valašském Meziříčí a také jsme přivítali do našich řad dva nové členy - malé milé šnečíky, kteří nyní bydlí ve třídě Kvítečka v " Koutku živé přírody". Bydlí obklopeni zelení - na exkurzi v zahradnictví jsme dostali krásné primulky. Tak příště nashledanou!     

Zpět