NÁŠ TŘÍDNÍ PROJEKT

 První projektový den „OD  PRAMENE K ŘECE“ -  koloběh vody v přírodě.

Zvyšovat dětem povědomí o tom, kde se voda bere, kam odtéká, kde všude je obsažena a co ji špiní. Připomínat důležitost vodou šetřit při každodenních úkonech spojených se zdravím člověka a jeho hygienou.

 

VODA-DOBRÝ SLUHA

V rámci projektu – „Od pramene k řece“, jsme navštívili hasičskou zbrojnici a seznámili se s prací příslušníků hasičského sboru. Návštěvě předcházelo seznámení dětí s čísly integrovaného záchranného systému a seznámení s lidským tělem (jeho částmi, smysly). Zároveň jsme zlepšovali naši fyzickou kondici v rámci přípravy pro zaměstnání hasiče.  Prohlédli jsme si hasičskou zbrojnici,   se zajímavou požární techniku. Prostory se dětem opravdu líbily. Požárníkům touto cestou tedy děkujeme za hezké přijetí. Z exkurze poté vznikla zdařilá výtvarná díla k tématu – obrázky z keramické hlíny darujeme jako poděkování hasičům.

VODA-DOBRÝ SLUHA

/album/voda-dobry-sluha/img-1229-jpg1/ /album/voda-dobry-sluha/img-1268-jpg/ /album/voda-dobry-sluha/img-1285-jpg1/ /album/voda-dobry-sluha/img-1293-jpg/ /album/voda-dobry-sluha/img-1313-jpg/ /album/voda-dobry-sluha/img-1323-jpg/ /album/voda-dobry-sluha/img-1374-jpg/ /album/voda-dobry-sluha/img-1429-jpg/

NÁVŠTĚVA VODNÍ ELEKTRÁRNY

 

Dne 3.2. 2020 jsme se zúčastnili exkurze do vodní elektrárny - turbíny poháněné vodou řeky Bečvy. Naše seznamování začalo u náhonu do elektrárny. Děti pozorovaly vodu a česla, která čistí vodu v náhonu od nepořádku.

Následně nás hrázný, pan Capil, zavedl do podzemí k samotné turbíně. Děti viděly turbínu při práci. Vlastní výrobu elektřiny zpozorovat nemohly, ale činnost turbíny byla sluchem značně patrná.

Exkurze pokračovala prohlídkou jezu, stavidel a jejich ovládacího systému. Návštěva byla pro děti velmi přínosná, zajímavá. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Capilovi za vřelé přivítání, vysvětlení a umožnění prohlídky prostor elektrárny s turbínou.

NÁVŠTĚVA VODNÍ ELEKTRÁRNY

/album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1064-jpg2/ /album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1065-jpg2/ /album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1068-jpg2/ /album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1072-jpg2/ /album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1076-jpg2/ /album/navsteva-vodni-elektrarny/img-1079-jpg2/

VODA JAKO ZDROJ VŠEHO ŽIVÉHO

Sázení, zalévání, a následné pečování o darovanou jedličku. Poděkování Bětce Valachové za zajištění živé dekorace k Vánocům. Přejeme si,  aby nám stromeček posloužil i v příštích letech.

VODA-STROM

/album/voda-strom/img-7820-jpg1/ /album/voda-strom/img-7825-jpg/ /album/voda-strom/img-7826-jpg1/ /album/voda-strom/img-7828-jpg1/ /album/voda-strom/img-7830-jpg/ /album/voda-strom/img-7831-jpg1/ /album/voda-strom/img-9016-jpg/

PUTOVÁNÍ K PRAMÍNKU

 

V pondělí 14.10. 2019 jsme se s dětmi vydali hledat pramínek v oblasti „Pod Bílým kamenem“ .

Děti měly možnost poznávat okolí řeky Bečvy, potoka Veličky a Ludiny. Dále pozorovaly soutok potoků s řekou Bečvou, stav vody, živočichy, hmyz i zvířata v okolí . Určovaly, co do vody patří a co ne. V parku u řeky Bečvy s nadšením sledovaly padající javorové listí. A jeden javorový lísteček nás dovedl až k pramínku „ Javorové studánky“ . Děti zjistily, že pramínek umí i „mluvit“. Naslouchaly, jak pramínek šumí, kape, bublá… a kam odtéká? Ochutnaly pramínek z mističky vytvořené ze svých dlaní a pokochaly se nádherným výhledem na město Hranice.

PUTOVÁNÍ K PRAMÍNKU

/album/putovani-k-praminku/img-7105-jpg1/ /album/putovani-k-praminku/img-7112-jpg1/ /album/putovani-k-praminku/img-7116-jpg1/ /album/putovani-k-praminku/img-7117-jpg1/ /album/putovani-k-praminku/img-7134-jpg2/ /album/putovani-k-praminku/img-7138-jpg2/

PROJEKT VODA

/album/projekt-voda/img-6883-jpg1/ /album/projekt-voda/img-6886-jpg1/ /album/projekt-voda/img-6897-jpg2/ /album/projekt-voda/img-6922-jpg1/ /album/projekt-voda/img-6937-jpg1/