III. třída - HVĚZDIČKY

DEN ZEMĚ

31.05.2018 06:16
V pátek byla akce odvolaná, pro nepřízeň počasí. V pondělí jsme si libovali, svítilo sluníčko a pofukoval větřík. Děti přišly natěšené s batůžky na zádech, takže jsme s veselou náladou vyšli do přírody. První úkol byl výtvarný – zdobili jsme si plátěnou tašku. Proč zrovna...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ

31.05.2018 06:12
Ve středu 16. 5. nás pozvala ZUŠ na den otevřených dveří.Paní učitelka z výtvarného oboru si nás odvedla do své „pracovny“, kde si děti se zájmem prohlédly různé výtvarné potřeby a výtvory jimi stvořené. Nejvíce děti zaujal lis, ze kterého „vylézaly“ obrázky vyryté ostrou jehlou...

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

10.05.2018 08:56
V rámci ekologické výchovy jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích. Prohlédli jsme si různá zvířátka a ptáky a dozvěděli se, jak se do záchranné stanice dostali a proč nemohou nadále být ve volné přírodě. Co máme dělat, když poraněné zvířátko objevíme....

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI

10.05.2018 08:55
Velikonoční dílničky – i letos byly, vyráběli jsme spolu s rodiči zápichového  zajíčka ze sena a zdobený vajíčkový věneček. Práce nám šla krásně od ruky a skoro každý si vyrobil obě věci. Bylo to krásné zajímavé tvůrčí odpoledne.

VEJCE ZÁZRAK ŽIVOTA

10.05.2018 08:54
Minulý rok jsme byli s dětmi na zámku v Lešné na výukovém programu s názvem Vývoj motýlů, program se nám moc líbil, proto jsme se rozhodli navštívit Lešnou znovu. Letos jsme navštívili výukový program Vejce – zázrak života a Velikonoce....

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

22.02.2018 11:02
Náš karneval se uskutečnil v úterý dopoledne. V pondělí jsme si s dětmi vysvětlili, co znamená slovo masopust, kdy se slaví, jak se slavil dříve, jak nyní, jak se slaví ve městě, jak na vesnici. Co lidé o masopustu jedli, co jedli o vlastním půstu do velikonoc, proč naši předkové drželi půst....

VÁNOČNÍ BESÍDKA

08.01.2018 11:29
Ve středu 13.12.2017 se za veliké účasti rodičů i prarodičů uskutečnila "Vánoční besídka" z názvem "Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo".Rodiče mohli vidět své děti v netradičních kostýmech jako cukroví, baňky nebo dárky, děti se naučily spousty básniček, písniček i tanečků, které s velkou radostí...

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

08.01.2018 11:09
Tak jako každý rok, tak i letos do naší školky přišel Mikuláš, anděl a čerti.Děti se už moc těšily, protože se převlékly do kostýmů čertů a andílků.Společně zarecitovaly básničku "Vločka" a zazpívaly píseň pro Mikuláše.Každý byl odměněn adventním kalendářem, perníčkem a pomerančem.

DEN V ZŠ

10.11.2017 09:22
Tak jako každý rok, tak i letos jsme byli pozváni do ZŠ Struhlovsko vyzkoušet si jaké to je být školákem. Děti měly možnost vyzkoušet si sedět v lavici, poznávat první písmeno ve slově, pracovat na interaktivní tabuli, seznámit se se svými novými kamarády-školáky.Poté jsme se všichni sešli v...

PRVNÍ GÓL

10.10.2017 12:55
V pátek 6.10 jsme s nejstaršími dětmi z l. oddělení a předškoláky navštívili sportovní akci „První gól“, kterou pro nás uspořádali v rámci náborové akce Lesy ČR. Ráno jsme váhali, zda se akce účastnit, protože bylo chladno a poprchávalo. O nutné účasti nás přesvědčily samy nedočkavé děti, které se...