Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB OD SLŮVKA KE SPRÁVNÉ ŘEČI

Projekt  je zaměřen na prevenci logopedických vad, dětí ve věku 5-7 let.Děti si za pomoci nakoupených didaktických pomůcek  rozvíjí slovní zásobu, řečový projev a jeho porozumění, posilují jemnou motoriku, grafomotoriku i oromotoriku, které jsou úzce propojeny s rozvojem jejich komunikačních dovedností. Hlavním záměrem je tedy prostřednictvím pohádek pomoci a podpořit děti ve správném rozvoji řeči.

Každý měsíc je tematicky zaměřen k jedné pohádce. Děti se seznamují s dramatizací pohádek, poslechem textu a jeho porozumění, verši a říkankami, kterými posilují výslovnost a paměť, vypracovávají pracovní listy, pracují s interaktivní tabulí, učí se dějové posloupnosti pomocí didaktických her apod.

 

 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

V měsíci březnu jsme se s dětmi seznamovali s pohádkou "O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém". Některé děti tuto pohádku vůbec poprvé slyšely a seznámily se tak s hrdiny pohádky. Dle obrázků děti řadily děj pohádky, s papírovými loutkami si pro kamarády zahrály divadelní představení, které na konci mělo velký potlesk a děti ještě několikrát chtěly pořád dokola hrát. Na této pohádce jsme si ukázali jak je důležité si pomáhat. Procvičovali jsme slova opačného významu, vypracovali pracovní list a hledali v obrázku patnáct rozdílů.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Tato fotogalerie je prázdná.

O TŘECH MEDVĚDECH

 JV - Popis přineseného medvídka (jak se jmenuje, jak vypadá…)

        Porovnání medvěda s člověkem

        Kde bydlí, čím se živí, co dělá v zimě?  Na které hlásky začínají jednotlivé pohádkové postavy?

        Vymýšlení dalších jmen na tyto hlásky.

TV – Nápodoba chůze medvěda, cvičení s medvídkem – procvičení orientace v prostoru (nad, vedle,    

         před, za, vpravo, vlevo…), jsme v lese – překonávání překážek, báseň s pohybem :

         Brum, brum, brum,

         medvěd staví dům,

         nejdřív stěny, potom střechu,

         pak zaleze do pelechu.

         Brum, brum, brum, ó to bude dům!

Promítání pohádky na IT +vyprávění pohádky podle obrázků jednotlivými dětmi.

PL – Rozstříhání 8 obrázků, složení obrázků podle dějové souvislosti, nalepení na papír

Práce s textem:  -Vymyslet s dětmi jiný konec příběhu

                              - Co by se stalo, pokud by medvědi nebyli shovívaví?

                               - Jaká byla Máša?

                               - Proč vešla do cizího domova?

                               - Co měla dělat jiného?

                               - Jací byli medvědi?

Jaké plyne poučení z pohádky?  Je důležité přemýšlet a nepodléhat strachu.

MV – KK- rozhovor : Jak jsem se ztratil já! Co musíme určitě znát? (své jméno a adresu)

Před spaním četba jiných verzí pohádky

MP- Jak jsou medvědi velcí? Procvičování pojmů největší, menší, nejmenší. Jak to můžeš říct i jinak?

        (velký, menší, nejmenší). Kolik asi dospělý medvěd váží? Jako asi kolik dětí?

VV- Kresba medvědů – táta, máma, medvídě

PL – Podle první půlky na levé straně dokreslit celého medvěda.

Dramatizace pohádky s medvídky- vyber z medvídků tátu medvěda, jaký bude? Byla mamka medvědice větší než táta…?

Obrázkové čtení – snaha dávat slovo do správného tvaru.

Prohlédnutí nesmyslného obrázku – co do obrázku z pohádky nepatří?

 

               

O TŘECH MEDVĚVECH

/album/o-trech-medvevech/a01-jpg/ /album/o-trech-medvevech/a02-jpg/ /album/o-trech-medvevech/a03-jpg/ /album/o-trech-medvevech/a04-jpg/ /album/o-trech-medvevech/a05-jpg/

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

V měsíci lednu jsme se s dětmi seznámili s pohádkou  "O dvanácti měsíčkách", pohádku jsme si přečetli a pomocí otázek jsme si zkoušeli převyprávět děj pohádky.Na této pohádce jsme měli možnost si ukázat rozmanitost ročního období, kdy jsme popisovali různé  obrázky, tím rozšiřovali slovní zásobu a potom jsme tyto obrázky přiřazovali ke správnému ročnímu období. Pracovali jsme také na interaktivní tabuli, kde jsme hledali rozdíly v obrázku a co do daného ročního období patří a nepatří. Určovali z kolikati slabik se skládá slovo a počáteční písmeno ve slově.Kdo chtěl skládal si svou pohádku díky malým pohádkovým kartičkám.

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

/album/o-dvanacti-mesickach/img-7767-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7770-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7771-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7773-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7774-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7776-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7777-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7779-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7783-jpg/ /album/o-dvanacti-mesickach/img-7784-jpg/

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

Před spaním jsme si postupně přečetli více verzí pohádek o Popelce, povídali jsme si i o zfilmované verzi s krásnou postavou Libušky Šafránkové. Přednesla jsem dětem i rýmovanou pohádku a snažili jsme se vyhledávat rýmy. Pohádku jsme si i zahráli, uspořádali jsme ples a zatančili si mazurku. Při přebírání krupek, fazolí a hrachu jsme si procvičili jemnou motoriku. Pohádku jsme vyprávěli podle obrázků, které děti seřadili podle dějové souvislosti. Vyhledávali jsme v pohádce postavy, zvířata a rostliny. Rozebírali jsme, jak se k sobě obě sestry chovaly a jak se k sobě mají chovat sourozenci. Děti vyprávěly své zážitky z rodiny. Na závěr si děti vybarvovaly obrázky princezen a princů. Poslechli jsme si i píseň ze zfilmované pohádky Tři oříšky pro Popelku.

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

/album/tri-orisky-pro-popelku/img-6672-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6675-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6677-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6706-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6708-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6718-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6722-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6723-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6724-jpg/ /album/tri-orisky-pro-popelku/img-6729-jpg/

O perníkové chaloupce

Tento měsíc jsme děti seznamovaly s pohádkou "O perníkové chaloupce". Na této pohádce jsme si  také vysvětlili, že nemůžeme nikam chodit sami bez maminky, nebo tatínka a také se nebavit s cizími lidmi. Pomocí  kartiček jsme seřazovali děj pohádky a dbali na to, aby šel z leva do prava. Rozhýbali si díky logopedickému cvičení mluvidla a naučili se básničku s pohybem "Perníková chaloupka". Pracovali jsme na pracovním listě, kde jsme doplňovali do perníčků správné vzory, nakreslili jsme si Jeníčka a Mařenku a našli správnou cestu domů.

O perníkové chaloupce

/album/o-pernikove-chaloupce/img-6277-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6279-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6281-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6287-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6289-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6290-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6291-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6292-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6293-jpg/ /album/o-pernikove-chaloupce/img-6294-jpg/

O veliké řepě

V rámci logopedického projektu „Od slůvka ke správné řeči“ jsme se zabývali v měsíci říjnu pohádkou O veliké řepě. Pohádku děti dobře znaly, takže jsme si ji společně zopakovali, převlékli se do kostýmů a pohádku zahráli se střídáním hlavních postav hned několikrát. Jakou to řepu dědeček zasadil? Byla to řepa krmná, cukrovka nebo červená? Děti správně vyvodily, že když byla pro zvířátka, musela to asi být řepa krmná. Děti si naživo řepu prohlédly, zvedaly si ji a podivovaly se nad její velikostí a váhou. Povídali jsme si, co všechno musel dědeček udělat než řepa vyrostla, poskládali jsme obrázky jak řepa rostla podle časové posloupnosti, která zvířátka mají řepu rády, ve kterém ročním období se řepa sklízí. Děti přemýšlely, jestli se řepa sadí nebo seje. Popisovali jsme oblečení jednotlivých herců a zvířátek, zdůvodnili si, proč zvířátka nenosí oblečení jako lidé. Hledali jsme hlásky, kterými postavy a zvířátka začínají, našli jsme obrázky zvířat a ptáků začínajících na stejnou hlásku jako kočka a byli jsme překvapeni kolik jich je. Děti hledání tak zaujalo, že samy zjistily, že jména tří kamarádů ze třídy také začínají na hlásku k. Nezapomněli jsme ani na důležitá dechová cvičení – je podzim, sklízí se řepa a na poli skotačí neposedný vítr, který nám dětskými ústy roztočil větrníčky. Při zasloužené relaxaci nám paní učitelka Lenka zarecitovala legrační veršovanou pohádku, kde se pod kopečkem smál krteček. A máme moc šikovné děti, protože volaly: „Paní učitelko, krtek také začíná na k!Řepu jsme se snažili vnímat všemi smyly – porovnávali jsme semínko řepy s jinými semínky a dokážeme říct, jak semínka vypadají. Nejmenší bylo semínko makové a sezamové, čočka je hladká a sploštělá, semínko slunečnice je jako kapka a moc nám chutnalo, ale semínko řepy se dětem vůbec nelíbilo, protože vypadalo jako scvrklá vyschlá kulička. A jak řepa chutná? Je sladká, slaná, kyselá nebo hořká? Červenou řepu si děti samy nastrouhaly, osladily medem, zjemnily smetanou, ale zapomněli jsme na sůl!!! Ochutnali jsme také salát z červené řepy vařené, který nám dala paní učitelka Dáša z 2. třídy Kuřátek. Spočítali jsme kolik postav a kolik zvířátek v pohádce vystupovalo, kdo stál první, poslední, před, za a mezi.Naše děti již vědí, že krmná řepa je oranžová a která zvířátka ji mají rády, že z bílé řepy cukrovky se vyrábí v cukrovaru cukr a řepa červená je na saláty, protože má mnoho zdravých živin pro naše tělo.                                
                                                                                                                                                                                                                                  

O veliké řepě

/album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5819-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5820-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5821-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5822-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5823-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5824-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5825-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5826-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5827-jpg/ /album/fotogalerie-nas-tridni-projekt/img-5828-jpg/

Sněhurka a sedm trpaslíků

Pohádka navazuje na téma nových dětí v MŠ s odkazem na pracovitost a potřebnosti každého tak, jako tomu je u trpaslíků coby dětí a Sněhurky coby učitelky. Děti se učí znát své schopnosti a pojmenovat vše, co náleží jím samým včetně jejich potřeb a přání, stavu, nálady apod.

Během této pohádky děti určovaly první písmeno ve slově, rozkládaly slovo na slabiky, rozcvičovaly si své jazýčky a nacvičovaly správné dýchání.Děti nacvičovaly správný úchop tužky a na Sněhurčiných šatech dokreslovaly volánky. Na závěr si děti vyrobily trpaslíka z ruličky od toaletního papíru.

Sněhurka a sedm trpaslíků

/album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5558-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5563-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5566-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5567-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5569-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5570-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5571-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5583-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5585-jpg/ /album/snehurka-a-sedm-trpasliku/img-5588-jpg/