"KUŘÁTKA A JEJICH PŘÁTELÉ"

Cíl:
- seznamovat děti s prostředím zahrady a blízkým okolím
- posilovat v dětech potřebu být v kontaktu s přírodou
- vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí
- vnímat přírodu všemi smysly
- pěstovat v dětech odpovědnost za své chování vůči přírodě ( třídění odpadu...)
- vést děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě ( roční období)

 

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - září

Je začátek školního roku, začátek objevování.
Jednoho slunečného zářijového dopoledne jsme se vydali objevovat taje naší zahrady.
 
Na záhonku s kytičkami jsme našli voňavou levanduli. Promnuli jsme si v prstech levandulové lístky a ihned ucítili krásnou levandulovou vůni.
Objevili jsme krmítka pro ptáčky, i několik ptačích budek připevněných na stromech. Stromy se k nám přátelsky nakláněly. Zjistili jsme, že na zahradě máme stromy listnaté i jehličnaté. Z jednoho jehličnatého stromu - borovice - jsme si nasbírali plnou bedýnku voňavých šišek.
Na zahrádce nám poskytuje stín i několik keřů.
Na chodníku jsme míjeli spoustu malých mravenečků. Hned jsme tedy začali hledat jejich domeček - mraveniště. Jedno jsme si i vyrobili. A protože se nám pozorování mravenců na naší zahradě líbilo, tak jsme se i podrobněji seznámili s jejich životem. Z plasteliny jsme si vytvořili mravenčí kukly, "prostudovali" jsme i knihu o životě v mraveništi. A dokonce jsme si zatancovali  malý mravenčí tanec. Kromě mravenců bydlí na naší zahrádce i spousta jiných broučků. Že by byl jejich domovem hmyzí hotel, který na naší krásné zahradě také máme?
 
Poznali jsme, že zahrada nám poskytuje velké množství podnětů.
 
                                                               Za II. třídu - "Kuřátka" - Hanka Lukešová.

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - září

/album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5303-jpg3/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5305-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5307-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5308-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5309-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5399-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5402-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5421-jpg/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5428-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5431-jpg2/