"KUŘÁTKA A JEJICH PŘÁTELÉ"

Cíl:
- seznamovat děti s prostředím zahrady a blízkým okolím
- posilovat v dětech potřebu být v kontaktu s přírodou
- vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí
- vnímat přírodu všemi smysly
- pěstovat v dětech odpovědnost za své chování vůči přírodě ( třídění odpadu...)
- vést děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě ( roční období)

 

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad....
 
  Ano, skutečně, už tu máme listopad. Všimli jsme si, že s kamarády stromy na naší zahradě se něco děje. Hned jsme se tedy jednoho slunečného listopadového dopoledne vydali na průzkum, abychom zjistili, o co jde. Stromy začaly měnit barvu svých kabátků. Ale ne všechny. Přišli jsme na to, že stromy jehličnaté zůstávají stále zelené. Že pouze stromy s listím se mění. Své listy barví do žluta, oranžova, červena...A také jsme vypozorovali, že stromy své listy shazují na zem. Už víme, že je to proto, že se blíží zimní období a stromy se tímto způsobem chystají na odpočinek. Prostě se přes zimu vyspí a naberou sílu na jaro. Spadlé listí jsme si nasbírali. Při sběru jsme cítili krásnou zvláštní vůni spadaného listí. Ve školce jsme si s ním hráli, cvičili, určovali jsme barvy, velikost jednotlivých lístků. Z nich si potom děti vyrobily i roztomilé listové skřítky. Každý si také pomocí tuše a dřívka vytvořil svůj strom bez listí - již v pozdním podzimu.
Stromy jehličnaté nám zase darovaly své šišky, které jsme ve školce také využili k různým činnostem. Z barevného papíru si starší děti strom jehličnatý vystřihly a nalepily.
Stromům jsme za jejich dary poděkovali, pohladili jsme kůru na jejich kmenech a stromy jsme objali.
 
Příroda je skvělý přítel. Stále nás překvapuje a dokáže se s námi o vše podělit.
 
                                    Za II. třídu - "Kuřátka" - Hanka Lukešová.

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - listopad

/album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6118-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6120-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6122-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6125-jpg/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6126-jpg/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6127-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6129-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6134-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6135-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt2/img-6137-jpg2/

"PODZIMNÍ KOUZLENÍ - říjen"

Kouzlení podzimní přírody bylo v tomto měsíci dosti různorodé. Zpočátku byl říjen velmi příjemný. Sluníčko nás vítalo každý den a i každý večer se s námi loučilo.
Na naší školkové zahradě vše krásně podzimně vonělo. Stromy nám nabídly své plody. Ve školce jsme se seznámili s plody ovocných stromů, poznávali jsme, jak vypadá jablko, hruška, švestka. Samozřejmě jsme nezapomněli i ochutnat.
 
Pochopili jsme, že dary přírody nerostou jen na stromech, ale že je příroda dokáže vykouzlit i ze země. Děti se seznámily s některými druhy zeleniny. Z mrkve, jablek a hrušek si děti s pomocí paní učitelky dokonce  vyrobily vitamínovou šťávu. Byla výborná! A hlavně zdravá!
Zahrály si pohádku "O řepě". Řepa je zelenina, o které už děti ví, že se narodí v hlíně a potom v ní i roste. V hlíně děti našly také brambory, které vypěstovaly starší děti na našem školkovém záhonku. Brambory si děti i zkoušely "sázet" do důlku = z hnědého papíru si umačkaly kuličku - brambor, který potom "zasadily" do jeho postýlky.
 
Na zahradě jsme zkontrolovali domeček pro ježka - "ježkovník". Ježek tam však nebyl! Tak si ho děti vytvořily aspoň na výkres a poté i z brambor a párátek.
 
Dokud nám podzim ještě kouzlil sluníčkově, nasbírali jsme si kaštany, s kterými si nyní děti hrají ve školce.
 
Druhá polovina měsíce října nám však už moc nedovolovala prozkoumávat taje naší zahrady a přírody kolem MŠ. Slunce se schovalo, objevila se spousta mraků a pršelo a pršelo. Ano, víme, že i toto počasí k podzimu patří. Proto nám to ani nevadilo. Ve školce jsme si o dešti povídali, pozorovali jsme ho z oken třídy. Společně jsme si namalovali velké zamračené tmavě modré mraky s dešťovými kapkami. A teď nám "prší" i v šatně.
 
Pozimní měsíc říjen byl zajímavý a nabídl nám vše, co mohl.
 
                                              Za II. třídu - "Kuřátka" - Hanka Lukešová.

"PODZIMNÍ KOUZLENÍ - říjen"

/album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5608-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5609-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5612-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5613-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5614-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5618-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5620-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5621-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5625-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt1/img-5628-jpg1/

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - září

Je začátek školního roku, začátek objevování.
Jednoho slunečného zářijového dopoledne jsme se vydali objevovat taje naší zahrady.
 
Na záhonku s kytičkami jsme našli voňavou levanduli. Promnuli jsme si v prstech levandulové lístky a ihned ucítili krásnou levandulovou vůni.
Objevili jsme krmítka pro ptáčky, i několik ptačích budek připevněných na stromech. Stromy se k nám přátelsky nakláněly. Zjistili jsme, že na zahradě máme stromy listnaté i jehličnaté. Z jednoho jehličnatého stromu - borovice - jsme si nasbírali plnou bedýnku voňavých šišek.
Na zahrádce nám poskytuje stín i několik keřů.
Na chodníku jsme míjeli spoustu malých mravenečků. Hned jsme tedy začali hledat jejich domeček - mraveniště. Jedno jsme si i vyrobili. A protože se nám pozorování mravenců na naší zahradě líbilo, tak jsme se i podrobněji seznámili s jejich životem. Z plasteliny jsme si vytvořili mravenčí kukly, "prostudovali" jsme i knihu o životě v mraveništi. A dokonce jsme si zatancovali  malý mravenčí tanec. Kromě mravenců bydlí na naší zahrádce i spousta jiných broučků. Že by byl jejich domovem hmyzí hotel, který na naší krásné zahradě také máme?
 
Poznali jsme, že zahrada nám poskytuje velké množství podnětů.
 
                                                               Za II. třídu - "Kuřátka" - Hanka Lukešová.

PODZIMNÍ KOUZLENÍ - září

/album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5303-jpg3/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5305-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5307-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5308-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5309-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5399-jpg2/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5402-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5421-jpg/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5428-jpg1/ /album/fotogalerie-tridni-projekt/img-5431-jpg2/