KAMARÁDKA VODA

V letošním roce jsme pro naši třídu zvolili téma VODA. Málokdo z nás uvědomuje, jak důležitým zdrojem voda je a že její dostatek není samozřejmostí, ani u nás. Využívání vody v domácnostech není jen otázka úspory peněz. Je to také záležitost ekologická a etická. 97 procent vody na naší planetě je slané. Zbylá tři procenta představují vodu sladkou, která může být použita jako voda pitná. Ovšem z těchto tří procent jsou dvě procenta led. K dispozici tedy máme pouze 1 % z celkových planetárních zásob vody. OSN uvádí, že pro 15 procent světové populace je pitná voda nedostupná, nebo je nekvalitní a ohrožuje zdraví a život konzumentů. Proto je šetření s vodou i etická záležitost.

Děti nenásilnou formou povedeme k tomu, aby měly povědomí o tom, proč je důležité šetřit vodou, že je potřeba ji chránit a také se o ni zodpovědně starat.

Jelikož je naše MŠ zapojena do programu Ekoškola, školní Ekotým si pro letošní rok vybral téma VODA. V tomto tématu budeme navzájem spolupracovat, společně rozšiřovat EKOKODEX Skřítka Klíčka na téma VODA, hledat odpovědi na otázky vycházející z analýzy, společně hledat řešení, děti se budou moci zapojit do demokratického rozhodování.