SETKÁNÍ DOSPĚLÉHO EKOTÝMU 10.12.2020

Ve čtvrtek 10.prosince se konala druhá schůzka Ekotýmu v tomto školním roce. Tentokrát jsme se z důvodu vládních nařízení nemohli setkat v obvyklém počtu. Bez dětí bylo trochu smutno, ale i tak to bylo příjemně strávené odpoledne. Úvodem nám paní učitelka Lucka poděkovala za účast ve sbírce oblečení a hraček pro děti z dětských domovů. Dle fotografií se podařilo nashromáždit velké množství darů. Poté jsme vzpomínali na naši spřátelenou školku ve Španělsku a dohodli jsme se, že jim pošleme Vánoční pozdrav. Na tvorbě pozdravu se budou z velké části podílet děti svými obrázky s vánoční tématikou.

Hlavní náplní našeho setkání byla Analýza tématu VODA pro tento školní rok. Velký obdiv si zaslouží perfektně zpracované plakáty, které vyráběly paní učitelky s dětmi z Ekotýmu. Každý plakát symbolizuje okruh k danému tématu. Můžeme se tedy dozvědět například o tom, jak se daří ve školce šetřit vodou, jestli dochází k záchytu dešťové vody, zda používáme ekologické čistící prostředky, nebo jestli se MŠ podílí na čištění toků a studánek. Dle těchto plakátů se na další schůzce zaměříme na naše slabé stránky - tedy to, co můžeme změnit a v čem se můžeme zlepšit.

Paní učitelka Lucka nás seznámila s průběhem návštěvy paní Rulíkové - koordinátorky Ekoškolek pro Olomoucký kraj. Paní Rulíková vyzdvihla vedení dětí k dané problematice. Ocenila, že paní učitelky se snaží vše vysvětlit hravou, dětskou formou. Také chválila plakáty Analýzy a eko nástěnku u vstupu do MŠ. Jsou tu ale i nedostatky, které by bylo žádoucí v budoucnu řešit. Měli bychom zapracovat na propojení Ekotýmu s jinými třídami MŠ, ZŠ a různými organizacemi v okolí. Také je potřeba, aby se členové Ekotýmu více zapojovali do přípravy setkání. Jednoduše řečeno - chceme o sobě dát více vědět a posílit spolupráci. Věřím, že se nám to povede a tyto slabé stránky odbouráme.

Všichni se těšíme na další setkání Ekotýmu a doufáme, že nám bude v lednu umožněno.

                                              Za Ekotým napsala maminka od Ingrid a Borise.
 
 
 
 
Program schůzky:
 

ROZDĚLENÍ ROLÍ:

  • Zapisovatel – paní Kotůlková
  • Fotografové – paní učitelka Renata 

PROGRAM SCHŮZKY:

  • Přivítání, seznámení s novými členy Ekotýmu – Šlesingerovi, Pluhařovi
  • Vyhodnocení sbírky hraček a oblečení pro děti z dětských domovů ve spolupráci se Spolkem žen v Rouském 
  • Česko – španělské přátelství - Vánoční pozdrav
  • Ukázka plakátků Analýzy vypracované dětským Ekotýmem 
  • Ukázka výtvarného ztvárnění básně našimi dětmi 7 KROKŮ EKOŠKOLKY 
  • Vyhodnocení návštěvy koordinátora Ekoškolek olomouckého kraje paní Rulíkové
  • Volná debata - akce do budoucna

 

SETKÁNÍ DOSPĚLÉHO EKOTÝMU 10.12.2020

/album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2698-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2699-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2700-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2701-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2702-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2703-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2704-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2705-jpg1/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2707-jpg/ /album/setkani-dospeleho-ekotymu-10-12-2020/img-2708-jpg/