SETKÁNÍ EKOTÝMU 29.5.2019

Poslední schůzka ekotýmu v tomto školním roce proběhla ve středu 29. května. Sešla se většina členů - paní učitelky a děti a jejich rodiče. Nejdříve p. uč. Lucka zhodnotila, co se tento školní rok povedlo a co se povedlo méně a diskutovalo se o návrzích k vylepšení práce ekotýmu.
Potom se všichni zapojili do práce na zahradě – vypleli blátoviště, upravili herní val pro děti, čistilo se jezírko a koloběh vody, pracovali na hmyzích domečcích a zastřihovali živý plot. Děti práce s dospělými moc bavila – malá kolečka, košťátka a lopatky se nezastavily. U živého plotu nás pozdravil
i živý ježek.
Za odměnu si všichni nakonec - díky šikovnému tatínkovi, který rozdělal a udržoval oheň – opekli špekáčky. A i když málokdo ještě hodinu před srazem ekotýmu věřil, že počasí na opékání v tento den bude, ono opravdu bylo!
                                        Těšíme se na další školní rok:) .
                      Za Ekotým zapisovatel - maminka od Elišky a Magdičky
 
 
PROGRAM EKOŠKOLY ze dne 29.5.2019
 
  • Přivítání se s novými členy Ekotýmu

 

  • Rozdělení rolí

zapisovatel - maminka od Magdičky a Elišky

fotograf - Michellka, paní učitelka Marcelka

malíř - Borisek, Jůlinka P., Jůlinka H., Leonka, Elenka, Dominiček

 

  • Zhodnocení činnosti Ekotýmu za školní rok 2018/2019

 

  • Zvolení nového témata na školní rok 2019/2020  - ODPADY

 

  • Úprava školní zahrady /herní val, jezírko, koloběh vody, blátoviště, hmyzí domek, sběr šišek, klacíků, pletí plevele/

 

  • Volná zábava, opékání špekáčků

SETKÁNÍ EKOTÝMU 29.5.2019

/album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5987-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5988-jpg/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5989-jpg/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5990-jpg/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5991-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5992-jpg/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5993-jpg/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5994-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5995-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-29-5-2019/img-5996-jpg/