SETKÁNÍ EKOTÝMU 16.10.2018

V úterý 16. 10. proběhlo první setkání Ekotýmu mateřské školky Klíček. Díky krásnému slunnému počasí mohlo setkání a s ním spojené aktivity proběhnout na venkovní zahradě. V důsledku různých okolností jsme se nesešli všichni, ale i tak jsme zvládli kus velké práce. S námi dospělými přišly samozřejmě i naše děti, které mateřskou školku navštěvují. Na úvod jsme se všichni vzájemně představili. Bylo třeba také rozdat menší úkoly. Představili jsme si skřítka Klíčka a jeho ekologické smýšlení. Poté jsme se rozdělili do skupinek, kdy každá měla svůj velký úkol. Skupinka větších dětí šla s paní učitelkou Magdou k bylinkové zahrádce, kde bylo potřeba vytrhat plevel. Jedno z dětí dostalo fotoaparát, aby pak zachytilo všechnu práci a dění na školkové zahradě. Skupinka maminek s paními učitelkami nasadily rukavice a šly vyplet skalku kolem ohniště. Tady platilo čím více rukou tím rychlejší a efektivní práce. Samozřejmě nezůstaly pozadu ani nejmenší děti, které byly připraveny s malými kolečky a odvážely plevel na kompost. Po takové práci byl čas na nějakou odměnu. U stolu byly připraveny pokrmy ze sezónních surovin, které donesly maminky a paní učitelky. Všichni jsme rádi ochutnali vše, co nám stůl nabízel např. pomazánku z červené řepy, zdravý muffin, slunečnicová semínka, domácí povidla, domácí marmeládu, domácí mošt aj. Po tom malém posilnění šly děti s paní učitelkou na tajnou misi, kde pro nás připravily zdravé ovocné smoothie. Mezitím i maminky ještě nezahálely a byly jim představeny reálné bylinky ze zahrádky, které jsme pak poznávaly na obrázcích. Odpoledne bylo opravdu pestré, něco jsme viděli, něco jsme se naučili i ochutnali a už teď jsme zvědaví, co si pro nás paní učitelky připraví na příště. Závěrem jsme dostali samozřejmě úkol, který ale naše děti zvládnou levou zadní. 
                                           za Ekotým zapisovatel - maminka Jonáška 
 
 
PROGRAM EKOŠKOLY ze dne 16.10.2018:
 
  • Přivítání, seznámení se s novými členy Ekotýmu
  • Rozdělení rolí 

Role se budou postupně doplňovat, měnit mezi jednotlivými členy Ekotýmu.

 zapisovatel - maminka Jonáška

 fotograf - Jonášek, paní asistentka Marcelka

 malířky - Jůlinka H., Leonka

  • Seznámení s tématem pro tento školní rok - PROSTŘEDÍ

Ukázka pracovních listů, otázek, které použijeme pro Analýzu, které nám pomohou při hledání slabých a silných stránek v naší MŠ.

  • Ekokodex

Vytvoření pracovní verze Ekokodexu skřítka Klíčka, která bude ztvárněna piktogramy, aby si ji mohly i malé děti přečíst. Bude vyvěšen ve třídách, na místě, kde bude pro všechny dobře viditelný.

 

 

 

 

 

 

      

SETKÁNÍ EKOTÝMU 16.10.2018

/album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2794-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2796-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2800-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2802-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2803-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2810-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2812-jpg/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2814-jpg/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2821-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-16-10-2018/img-2825-jpg1/