SETKÁNÍ EKOTÝMU 15.1.2019

V tomto školním roce se druhé setkání EKOTÝMU uskutečnilo v úterý 15.ledna ve třídě Kvíteček. Čekaly tam na nás usměvavé paní učitelky a spousta dobrého jídla, připraveného z potravin, které jsou v zimě dobře dostupné (výrobky ze zelí, jablek, máku atd.).


Poté, co jsme se všichni přivítali, jsme si zopakovali Ekokodex skřítka Klíčka, který nám ukazuje základní pravidla ekologického chování. Děti byly moc šikovné a všechny zásady se jim podařilo dát dohromady. Snažíme se šetřit vodou, energiemi, třídíme odpady a máme rádi rostliny a zvířátka - staráme se o ně a neubližujeme jim.


Dalším bodem programu bylo zhodnocení analýzy na téma PROSTŘEDÍ. Jak jsme se dozvěděli, analýzu již prováděly paní učitelky s dětmi. Procházeli se po školce a zkoumali, z jakých materiálů jsou vyrobeny hračky a herní prvky, jaké rostou rostliny na školní zahradě, jak mohou být děti zapojeny do běžného chodu školky a co vše by se dalo vylepšit. Zkrátka hledali silné a slabé stránky školky. Všichni se shodli, že mezi silné stránky patří bezesporu krásná přírodní zahrada s bylinkovými zahrádkami a dostatek hraček z přírodních materiálů (dřevo) ve třídách. Na slabší stránky jsme se zaměřili v následujícím bodu programu, což byl PLÁN ČINNOSTÍ. Všichni jsme se zapojili do diskuze a snažili jsme se vymyslet, co vše by se dalo ve školce zlepšit. Děti by si například mohly vystavovat své výrobky na pojízdný policový díl, který by díky své mobilitě nikdy ve školce nezavazel. Ve třídě u menších dětí chybí nástěnka, což by se dalo elegantně vyřešit magnetickou tabulí nebo rybářskou sítí s kolíčky. Také jim chybí ukazatel aktuálního venkovního počasí - teploměr a tabule s obrázky. Starší děti by mohly být zapojeny do chodu školky a pomoci se zaléváním květin (konvičky či rozprašovače).


Abychom se trochu manuálně vyřádili a hlavně dali ptáčkům na zahradě v zimě najíst, pustili jsme se do výroby ptačích krmítek. Na výběr byla výroba čtyř různých krmítek dle náročnosti, takže na své si přišly i ty nejmenší děti. Ptáčci se budou setkávat u ruličky toaletního papíru pomazané medem a vyválené v ptačím zobu, krmítka poskládaného z lékařských dřevěných špachtlí, dřevěné desky polepené půlkami vlašských ořechů a u malých hliněných květináčků naplněných směsí sádla s ptačím zobem.


Na závěr nám paní učitelky nachystaly “poznávačku” ptáků, takže se mnozí z nás lecčemu přiučili a mnohé si zopakovali.


Bylo to velmi příjemné odpoledne plné nových nápadů a podnětů. Všichni jsme odcházeli dobře naladěni a dobře najezeni. Těšíme se na příště.

 
                                       za Ekotým zapisovatel - maminka Boriska a Ingridky

 

PROGRAM EKOŠKOLY ze dne 15.1.2019:
 
  • Přivítání se s novými členy Ekotýmu
  • Rozdělení rolí 

 zapisovatel - maminka Boriska a Ingridky

 fotograf - Kubíček, maminka Leonky a Elenky

 malířky - Jůlinka P., Borisek

 

  • Ukázka oficiální verze Ekokodexu, který vytvořil Ekotým na své minulé schůzce

 

  • Zhodnocení analýzy na téma PROSTŘEDÍ, kterou hravou formou provedly paní učitelky s dětmi /slabé a silné stránky školky/

 

  • Vytvoření Plánu činností, hledání řešení, stanovení cílů, úkolů, které povedou k nápravě slabých a udržení silných stránek školky

 

  • Výroba ptačích krmítek pro ptáčky na naší zahradě

 

  • Vědomostní hra „Znáš jména ptáků?“

 

SETKÁNÍ EKOTÝMU 15.1.2019

/album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4187-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4188-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4192-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4193-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4194-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4195-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4197-jpg1/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4198-jpg2/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4199-jpg/ /album/setkani-ekotymu-15-1-2019/img-4200-jpg1/