SETKÁNÍ EKOTÝMU 11.4.2019

 

Na Struhlovsku uklízely i děti z MŠ Klíček

Ve čtvrtek 11. dubna se na zahradě MŠ Klíček začali scházet těsně před zavírací dobou školky rodiče s dětmi, kteří přišli aktivně podpořit akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, zúženou v rámci školky na „Ukliďme Struhlovsko s naším Ekotýmem“.

Ekotým sestávající z rodičů, dětí i učitelů MŠ Klíček pracuje již třetím rokem na zvelebování prostředí své školky, a proto všichni jeho zástupci nadšeně vítali příchozí, kteří také neváhali přiložit ruku k dílu.

I přes velmi nepříznivé počasí se nakonec sešlo 49 dobrovolníků, z toho 25 dětí. Paní učitelky měly perfektně připravenou organizaci, takže během chviličky vznikly čtyři týmy, které přesně věděly, kam mají vyrazit.

Vybaveni zelenými kšiltovkami, pracovními rukavicemi, pytli, teplým čajem a hlavně dobrou náladou a vůlí bojovat proti nepořádku jsme obklíčili Struhlovsko a začali sbírat odpadky všeho druhu. Děti nadšeně pobíhaly sem a tam a snažily se ukořistit co nejvíce nepořádku právě do svého pytle. Rodiče byli zase hrdí na své potomky a dojatě pozorovali jejich výchovné „fuj“ u každého zastavení se.

Po více než hodině sbírání se všechny týmy sešly opět u školky. Všichni byli zmrzlí, ale přesto pořád usměvaví, neboť mohli být se svou prací spokojeni. Leželo před nimi několik pytlů odpadků v čele s velkým fritovacím hrncem.

Jelikož naše akce probíhala až po hlavním celorepublikovém sbírání odpadu, může se někomu zdát nasbíraných 40kg odpadků málo, náš Ekotým je však na všechny děti velmi hrdý, neboť pochopily význam úklidu a určitě už jen tak něco do trávy nezahodí. Všichni malí uklízeči byli paní učitelkami odměněni za svou snahu také diplomem, omalovánkami, puzzlem a sladkou tečkou na závěr.

Za celý Ekotým bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za skvěle naladěnou spolupráci a také sponzorům za poskytnutí materiálního vybavení – městu za pracovní rukavice a pytle, ZŠ Struhlovsko za čepice a firmě KROK za krásné nášivky, podle kterých nás lidé poznávali.

Na závěr nezbývá než popřát, aby se při dalším čištění našeho okolí nasbíralo ještě méně odpadu, neboť lidé začnou chápat význam popelnic postavených všude kolem nás.

Za Ekotým Dana Ježková, maminka Elenky a Leonky